آلباتروس ،‌ عشق واقعی

برنامه ای ثبت نشده است.

سرفصل کارگاه آلباتروس ،‌ عشق واقعی (عشق ورزی)🥰🥳

تعداد جلسات: 13 جلسه- معادل (15 ساعت و 27 دقیقه)

*آنچه دراین کارگاه آموزشی تدریس می شود:

1. بررسی تعاریف عشق

2. تفاوت عشق در مرد و زن

3. تکنیک کانالهای ترجیحی

4. بررسی ویژگی های افراد چشمی،شنوایی و لمسی و نحوه ارتباط با هر یک

5. تکنیک رسم دایره صمیمیت و نحوه مدیریت آن

6. تکنیک حباب حفاظتی جهت عشق ورزی موثر

7.تکنیک مثلث عشق

8. بررسی تعهد و صمیمیت در رابطه

9. نحوه برخورد با خیانت

10. تکنیک 5کانال عشق ورزی و بررسی تک تک کانالها

11. تکنیک تلقین به نفس

12.تکنیک خودشفقتی

13. بررسی انواع عشق

14. بررسی دوران قبل از ازدواج و آشنایی

15. تکنیک تمرین با آیینه

16. تکنیک پاکسازی هواوپونوپونو

17. نحوه داشتن یک رابطه واکسینه

18. بهبود اعتماد به نفس و احترام به خود

(عشق ورزی و اعتمادبنفس)

شما این دوره را خریداری نکرده اید!

افزودن نظر

    0