حالم خوبه در یک نگاه

به جمع حالم خوبه ای ها بپیوندید

حالم خوبه یک صفحه اینستاگرام با موضوع مهارت زندگی‌ است که از سال 96 به مدیریت سرکار خانم سیده فاطمه سادات با هدف بهبود و ارتقاء سطح کیفی دانش زندگی و مهارت های فردی تاسیس شده است انگیزه ی اصلی ما “انتقال حال خوب” به همه افراد در سرتاسر نقاط دنیاست حالتون خوب، دلتون شاد

about01
about02
شکل 1

تیم حالم خوبه

0