من فاطمه ساداتم ، یک معلم عاشق

من فاطمه ساداتم، یک معلم عاشق که با همه ی وجودم مهارت زندگی تدریس می کنم. یاد گرفتن مهارت زندگی، زندگی من رو به دو بخش تقسیم کرد: قبل از آگاهی و بعد از آگاهی. برای همین مؤسسه وزین حالم خوبه رو تأسیس کردم و با هزار امید و عشق به پای این نهال نشستم تا امروز تبدیل به درخت تناوری شده که روی زندگی صدها هزار انسان تأثیر گذاشته و حالا مدرسه زندگی حالم خوبه 150000+ نفر آگاهی جو داره که زندگی اون ها هم به قبل از آشنایی با حالم خوبه و بعد از آن تقسیم شده، تو هم اگر یه مدت این جا بمونی پشیمون نمیشی، بمون، از ما باش.