کاهش وزن روان تنی

برنامه ای ثبت نشده است.

سرفصل های کارگاه کاهش وزن روان تنی (بی وزنی) 🥳👇

تعداد جلسات:13 جلسه- معادل (15 ساعت)

تعداد ساعات آموزش :

*آنچه دراین کارگاه آموزشی تدریس می شود:

1. بررسی چرایی تمایل برای کاهش ورزن/2.کاهش وزن به کمک خودکنترلی بدون رژیم لاغری/3. رسیدن به صلح با خود

4.پاک کردن آلودگی های ذهنی و باورهای غلط/5. کشف موانع ذهنی یا بازدارنده ها و درمان آنها/6. حرکت از ناخودآگاه به سمت خودآگاهی و خودکنترلی

7. معرفی ضمیرناخودآگاه و بررسی قسمتهای مختلف آن/8. بررسی نمایش نامه زندگی و نحوه نوشتن آن/9.تکنیک تلقین به نفس جهت دستیابی به ضمیرناخودآگاه

10.تکنیک ضربه درمانی یاEFT جهت درمان بازدارنده های ذهنی/11. اهمیت بخشیدن در دوره بی وزنی /12. دلایل سواستفاده از غذا/13. تکنیک تمرین با آینه جهت احترام به خود

14. پایان دادن به احساس گناه/15. تمرین برای لحظه آگاه بودن/16.آموزش مفهوم تیز حسی و با تیزحسی غذا خوردن/17.ارزش قائل شدن برای نفس

18. غذاهای ارضاکننده و اغواکننده/19. تکنیک نوشتن لیست کارهای ارضا کننده/20.بررسی اولین بازدارنده:آسایش

21. بررسی دومین بازدارنده: وزنه ای درعالم بودن/22. بررسی سومین بازدارنده: یک چیز به میل خودم/23. بررسی چهارمین بازدارنده: شبیه یا مغایر بودن با دیگران

24. بررسی پنجمین بازدارنده: انتقام جویی/25. بررسی ششمین بازدارنده: مانع اجتماعی/26.بررسی هفتمین بازدارنده: عایق گذاری/27.بررسی هشتمین بازدارنده: یک اتفاق در دوران کودکی

28.بررسی نهمین بازدارنده: خفه کننده خشم/29:بررسی دهمین بازدارنده:هر شروعی با غذا و خوردنی/30: بررسی یازدهمین بازدارنده/31:بررسی دوازدهمین بازدارنده:رقابت برسر غذا

32.بررسی سیزدهمین بازدارنده:سوگندهایی در دوران کودکی برسرغذا/33.بررسی چهاردهمین بازدارنده: بخاطر ناراحت نشدن دیگران/34.بررسی پانزدهمین بازدارنده: اعلام اخبار سر غذا

35.بررسی شانزدهمین بازدارنده: شباهت دادن مثبت و منفی/36.بررسی هفدهم بازدارنده: تصویر مادرانه/37. بررسی هجدهمین بازدارنده: همبازی بازی روانی دیگران نشو

38. بررسی نوزدهمین بازدارنده: جستجوی رضایت/39. بررسی بیستمین بازدارنده: جلب توجه/40. بررسی بیست و یکمین بازدارنده: غذا به مقدار زیاد سلامتی میاره/41.بررسی تله های ذهنی که خودمان ایجاد کردیم

42.تله اول: احترام به خود یعنی خودپرستی/43. تله دوم:ایثار/44. تله سوم: احساس گناه نسبت به اندیشه های مهرآمیز به خودت/45. تله چهارم: عشق بازی با غذا به جای بدست آوردن عشق از راه درست

46.تله پنجم: گرایش ها و افکار غلط در مورد افراد باریک/47. تله ششم: عدم فراوانی/48. تله هفتم : غذاهای بی فایده/49. تله هشتم: از دست دادن آزادی عمل/50. تله نهم : فاجعه رستوران

51. تله دهم: غذاهای گران قیمت/52.تله یازدهم: تنبلی مانع احترام به خود/53. تله دوازدهم: 3وعده غذا/54. تله سیزدهم: ناخنک زدن/55. تله چهاردهم: جراحی های چاقی

56. تله پانزدهم: تله کنش ذهن/57. تکنیک اهرم رنج و لذت/58. روان کاو خود باشید/59. بررسی تمارین آگاهانه هنگام خوردن غذا/60.جایگزینی اندیشه های مهرآمیز در ذهن/61. تکنیک مانترادرمانی

(بی وزنی)

شما این دوره را خریداری نکرده اید!

افزودن نظر

    0