معجزه تیپ شناسی

برنامه ای ثبت نشده است.

سرفصل کارگاه، معجزه تیپ شناسی🥳👇

تعداد جلسات آموزشی:14 جلسه

تعداد ساعات آموزش :18 ساعت و 22 دقیقه

✅من تیپ چندم؟چجوری خودمو بشناسم!

🟣نحوه تشکیل تیپ های شخصیتی

در دوران کودکی

✅چجوری میتونم بهترین خودم باشم؟ 

🟣چجوری تیپ اطرافیانم رو بشناسم؟ 

( همسر ، فرزند ، پدر مادر ، همکار ، رئیس و….)

✅شناخت هر تیپ= رابطه بهتر با آن شخص

🟣چطور با اطرافیانم ارتباط بهتری داشته باشم؟

✅ارتباط بهتربا فرزندان، با شناخت تیپ شخصیتی آنها

🟣با چه تیپ شخصیتی ازدواج کنم؟

✅من‌ در چه شغلی موفق تر هستم؟

🟣خود شناسی و دیگر شناسی

*آنچه دراین کارگاه آموزشی تدریس می شود:

1.آشنایی با تیپ های شخصیتی 9گانه / 2.تشخیص تیپ شخصیتی خود و اطرافیان/3.کشف توانایی ها و استعدادهای نهفته خود/4.حرکت از لایه ناسالم به لایه سالم /5.دگرگون شدن زندگی افراد با انجام تغییرات رفتاری /6.یادگیری ارتباط موثر با هر تیپ شخصیتی/7.آموزش ارتباط بهتر با هر تیپ شخصیتی که شامل روابط عاطفی و کاری با کیفیت و درآمد بیشتر و درنهایت آرامش بیشتر می شود/8.نحوه تشکیل هر تیپ شخصیتی در دوران کودکی /9.شناسایی نقطه های مبهم و ترمزهای درونی خود /10. افزایش پذیرش اطرافیان و کاهش مقدار رنجشهای از دیگران با دانستن نحوه تشکیل تیپ شخصیتی

ورژن 1400

شما این دوره را خریداری نکرده اید!

افزودن نظر

    0