نوبل شادی

برنامه ای ثبت نشده است.

تعداد جلسات :13 جلسه معادل (21 ساعت)

*نام دوره : درآغوش شادی

*آنچه دراین کارگاه آموزشی تدریس می شود:

1. تکنیک راهکار رسیدن به آرامش قانون ABC/2. تکنیک مانترا درمانی و تکرار جملات تاکیدی/3. بررسی قانون 10_90/4. بررسی پیش فرض ها جهت تغییر در نگرش

5 تکنیک یافتن منظور مفیدها با پرسیدن سوالات کلیدی از خود/6.تکنیک تشویق خود بعد از انجام کاری،تمرکز روی داشته هایمان و عشق ورزی بی قید و شرط درجهت آشتی با ضمیر ناخودآگاه

7.تکنیک نوشتن لیست رنجش ها و تشریح قانون بالن در راستای بخشش رنجش ها/8.تنظیم چرخه خواب/9. تکنیک نام گذاری برای قصه رنجهای خود

10.تکنیک جنگجو و پذیرنده/11. بررسی انواع افسردگی ها/12. بررسی مراحل عبور از غم( انکار، خشم ،چانه زنی ،افسردگی ، پیدا کردن معنا پذیرش) و تکنیکهای NLP برای عبورازغم

13. تکنیک هدف گذاری برای پیش برد زندگی به سمت جلو/14. دسته بندی و انجام کارها با استفاده از اصل آیزن هاور/15. تکنیک مدیریت استرس

16. تکنیک مراقبه جهت درمان استرس /17. تکنیک جایگزینی افکار مثبت به جای افکار استرس زا /18. تکنیک تمرین با آینه 

19. تکنیک ضربه درمانی /EFT20. تکنیک ساب مدالیته جهت غلبه بر ترس/21. تکنیک شکستن حلقه عصبی/22. بررسی اینکه چگونه تنبلی کنار گذاشته شود

23. بررسی آنکراژساده و حرفه ای /24.تکنیک های NLP جهت افزایش اعتماد به نفس

(درآغوش شادی)

شما این دوره را خریداری نکرده اید!

افزودن نظر

    0