من بهتر

برنامه ای ثبت نشده است.

*نام دوره: من بهتر

*تعداد جلسات آموزشی:7 جلسه

*تعداد ساعات آموزش : 4ساعت و 43 دقیقه

*آنچه دراین کارگاه آموزشی تدریس می شود:

1. تفاوت اعتمادبه نفس و غرور

2.مفهوم عزت نفس

3.تکنیک آینه در جهت احترام به خود

4.تکنیک تبلیغ سازی نقاط قوت

5.تکنیک ژست قدرت

6.تکنیک لیست وابستگی ها

7.تکنیک مانترادرمانی

8. خوش خلق بودن

9.تکنیک تمرین تبسم

10.مفهوم عجب و منیت

11.بایدهای وجود اعتمادبه نفس


شما این دوره را خریداری نکرده اید!

افزودن نظر

    0