ارتباط موثر و رفتارجرات مندانه

برنامه ای ثبت نشده است.

تعداد جلسات : 15 جلسه (معادل20 ساعت و 12 دقیقه)

* آنچه دراین کارگاه آموزشی تدریس می شود :

✅1. چگونه کیفیت روابط خود را با هر شخصی افزایش دهیم/2. چگونه از دست انسان فضول خلاص بشویم/3. طریقه خلع سلاح کردن شخص عصبانی

4. کنارآمدن با آدم غرغرو ، قهرقهرو/5. نحوه برقراری ارتباط با آدمی که نمی شناسیم /6. کنترل خشم جهت دوام ارتباطات/7. تقویت اعتماد به نفس جهت برقراری ارتباط

8. تکنیک صفحه خط خورده/9.تکنیک جراتمندانه 4 مرحله ای/10.تکنیک مراقبه شخص غایب/11.تکنیک جراتمندی افزاینده/12. تکنیک کش لحن/16. تکنیک شوخی با هر چیز جدی

13. تکنیک خلع سلاح در لحظه/14. تکنیک خلع سلاح آدم فضول/15. تکنیک تلقین به نفس و مانترادرمانی در آینه/16. تکنیک آینه کاری/17. تکنیک پیش آگهی دادن/18. تکنیک خلع سلاح انتقاد شنیدن

19. تکنیک سه مرحله ای انتقاد موثر/20. تکنیک 4مرحله ای ارتباط موثر/21. تکنیک ارتباط سازی از صفر/22. تکنیک 30 درجه 30 درجه/23. تکنیک قهر هوشمند

شما این دوره را خریداری نکرده اید!

افزودن نظر

    0