انواع دلبستگی عاطفی در روابط

انواع دلبستگی عاطفی در روابط
مجله حالم خوبه

دلبستگی عاطفی به وابستگی و ارتباط عمیق و احساسی بین دو نفر اشاره دارد. این نوع ارتباط عمدتا بین افرادی که رابطه عاطفی یا عشقی دارند، شکل می‌ گیرد. دلبستگی عاطفی شامل احساسات عمیق عشق، اعتماد، حمایت، احترام و همبستگی است. در یک رابطه دلبستگی عاطفی، افراد احساس می کنند که با یکدیگر متصل و متمایز هستند. آنها به یکدیگر اعتماد کرده و می توانند احساسات ، نیازها و انتظارات خود را به طور صادقانه بیان کنند. همچنین افراد در رابطه دلبستگی عاطفی از حمایت همدلانه و قدرتمند یکدیگر برای مواجهه با مشکلات و مواقع دشوار برخوردارند.

 • ۱۴۰۲/۸/۲۸
 • 50 بازدید

دلبستگی عاطفی چیست؟

دلبستگی عاطفی به وابستگی و ارتباط عمیق و احساسی بین دو نفر اشاره دارد. این نوع ارتباط عمدتا بین افرادی که رابطه عاطفی یا عشقی دارند، شکل می‌ گیرد. دلبستگی عاطفی شامل احساسات عمیق عشق، اعتماد، حمایت، احترام و همبستگی است. در یک رابطه دلبستگی عاطفی، افراد احساس می کنند که با یکدیگر متصل و متمایز هستند. آنها به یکدیگر اعتماد کرده و می توانند احساسات ، نیازها و انتظارات خود را به طور صادقانه بیان کنند. همچنین افراد در رابطه دلبستگی عاطفی از حمایت همدلانه و قدرتمند یکدیگر برای مواجهه با مشکلات و مواقع دشوار برخوردارند.

در دلبستگی عاطفی، اهمیت بالایی به احساسات، نیازها و خواسته‌ های همدیگر داده شده و ارتباط بین دو نفر بر اساس احترام و تفهیم متقابل ساخته می شود. این نوع ارتباط معمولا با ایجاد احساس امنیت و رضایت درونی در هر دو طرف همراه است. دلبستگی عاطفی به عنوان یک ارتباط نزدیک و عمیق، می تواند در بهبود روابط بین افراد و افزایش رضایت و خوشبختی در زندگی عاطفی تأثیرگذار باشد.

نشانه های مربوط به دلبستگی عاطفی

نشانه ‌های مربوط به دلبستگی عاطفی می توانند شامل موارد زیر باشند:

 • احساس امنیت و آرامش: در رابطه دلبستگی عاطفی، افراد احساس امنیت و آرامش در حضور یکدیگر دارند. آنها مطمئن هستند که همدیگر را می توانند به عنوان پشتیبانی و پناهگاه در مواقع دشوار محکم بگیرند.
 • اعتماد و صداقت: در رابطه دلبستگی عاطفی، افراد به یکدیگر اعتماد کرده و به صداقت در ارتباط با هم توجه می کنند. آنها می توانند احساسات و نیازهای خود را با صداقت بیان کنند و اعتماد داشته باشند که مورد توجه و استناد دیگری قرار می ‌گیرند.
 • همبستگی و همدلی: در رابطه دلبستگی عاطفی، افراد احساس همبستگی و همدلی با یکدیگر دارند. آنها به دیگری احترام می ‌گذارند و تلاش می نمایند تا نیازها و خواسته‌ های همدیگر را برآورده کنند.
 • تفهیم و پذیرش: در رابطه دلبستگی عاطفی، افراد تفهیم و پذیرش برای همدیگر قائل هستند. آنها قادرند به درک و پذیرش احساسات و نیازهای همدیگر بپردازند و به جای تحکم و انتقاد، به تفهیم و همراهی روی بیاورند.
 • حمایت و تشویق: در رابطه دلبستگی عاطفی، افراد یکدیگر را حمایت کرده و تشویق می کنند. آنها در مواجهه با چالش‌ ها و دشواری ‌ها، همدیگر را تقویت و تشویق می نمایند. این نشانه ‌ها ممکن است در میزان و شدت متفاوتی در روابط دلبستگی عاطفی مشاهده شوند، اما در کل آنها نشانه ‌های اساسی و مهمی برای وجود یک رابطه عاطفی سالم و قوی می ‌باشند.

آیا دلبستگی عاطفی خوب است یا نه       

دلبستگی عاطفی در روابط بین افراد به نوعی ارزشمند و مطلوب است. این نوع ارتباط عمیق و احساسی می تواند به رضایت و خوشبختی در زندگی عاطفی کمک کند و احساس امنیت و آرامش را برای هر دو طرف فراهم نماید. برخی از مزایای داشتن دلبستگی عاطفی عبارتند از:

 • حمایت و تامین احساس امنیت: در رابطه دلبستگی عاطفی، هر دو طرف احساس حمایت و امنیت می کنند. آنها می توانند با اطمینان از وجود یکدیگر در کنار هم، به مواجهه با چالش ‌ها و مشکلات زندگی بپردازند.
 • ارتباط عمیق و صمیمی: دلبستگی عاطفی معمولا به ایجاد ارتباط عمیق و صمیمی بین دو نفر کمک می کند. این نوع ارتباط می تواند باعث ایجاد احساس قرابت و همدلی بیشتر شود.
 • تقویت روابط: داشتن دلبستگی عاطفی می تواند روابط را تقویت و بهبود ببخشد. افراد در این نوع روابط به یکدیگر اعتماد کرده و به صداقت و تفهیم متقابل توجه می کنند.
 • افزایش رضایت و خوشبختی: دلبستگی عاطفی می تواند به افزایش رضایت و خوشبختی در روابط کمک کند. آنها احساس می نمایند که به عنوان یک تیم متحد، مشکلات را برطرف و لذت ‌ها را به اشتراک می‌گذارند. با این حال، باید توجه داشت که دلبستگی عاطفی همیشه ممکن است مشکلات و چالش‌های خود را داشته باشد و در برخی موارد ممکن است باعث ایجاد وابستگی غیر سالم شود. بنابراین مهم است که در روابط دلبستگی عاطفی به تعادل، احترام متقابل و حفظ حدود شخصیتی دو طرف توجه کرد.

مراحل دلبستگی عاطفی

مراحل دلبستگی عاطفی معمولا شامل چندین مرحله است که در طول زمان در رابطه عاطفی بین دو نفر رخ می‌ دهد. این مراحل عبارتند از:

 • جذب: در این مرحله، افراد با یکدیگر آشنا می شوند و علاقه‌ مندی به همدیگر پیدا می کنند. این مرحله ممکن است با جذب جسمی، جذب ذهنی یا هر دو همراه باشد. این احساس جذابیت ممکن است به دلیل وجود ویژگی‌ های فیزیکی، شخصیتی یا ارتباط احساسی باشد.
 • تشکیل ارتباط: در این مرحله، ارتباط بین دو نفر تقویت شده و روابط بیشتری برقرار می شود. طرفین بهتر یکدیگر را می شناسند و ارتباط عمیق‌ تری برقرار می کنند. این شامل ارتباط هیجانی، ارتباط اجتماعی و ارتباط عاطفی است.
 • اعتماد و اتصال: در این مرحله، اعتماد و اتصال بین دو نفر تقویت می شود. آنها به یکدیگر اعتماد می کنند و می توانند به صداقت و تفهیم متقابل توجه کنند. این مرحله شامل به اشتراک گذاشتن احساسات، نیازها و خواسته‌ های همدیگر است.
 • توسعه و رشد: در این مرحله، رابطه بهبود یافته و رشد می کند. افراد می توانند با یکدیگر روی مسائلی مشترک کار کنند و در کنار هم بر روی تحقق اهداف و آرزوهایشان کار نمایند. این مرحله شامل همبستگی، همدلی و تشویق یکدیگر به رشد و پیشرفت است.
 • حفظ و تقویت: در این مرحله، رابطه به حفظ و تقویت خود می ‌پردازد. طرفین به حفظ رابطه علاقه ‌مند هستند و تلاش می کنند تا با ارتقاء ارتباط و پشتیبانی از یکدیگر، رابطه را قوی ‌تر کنند.

بررسی دلبستگی عاطفی از نوع ایمن

دلبستگی عاطفی ایمن به معنای ارتباط عاطفی سالم و امن بین دو نفر است. در این نوع دلبستگی طرفین احساس اطمینان، امنیت و حمایت می کنند و می توانند به صداقت و تفهیم متقابل توجه نمایند. در زیر برخی از ویژگی‌ های دلبستگی عاطفی ایمن را بررسی می کنیم:

 • اعتماد: در رابطه ایمن دلبستگی عاطفی، طرفین به یکدیگر اعتماد کامل دارند. آنها مطمئن هستند که می توانند بر یکدیگر حساب کنند و به همتای خود برای حمایت و تامین نیازهای شان اعتماد کنند.
 • صداقت: در دلبستگی عاطفی ایمن، طرفین به صداقت توجه می کنند و بدون تردید احساسات، نیازها و خواسته‌ هایشان را به یکدیگر ابراز می نمایند. آنها احساس می کنند که می توانند بدون ترس از قضاوت یا ردیابی با یکدیگر در مورد همه موارد صحبت کنند.
 • پشتیبانی: در رابطه ایمن دلبستگی عاطفی، طرفین به یکدیگر احساس حمایت می کنند. آنها به دنبال رشد و پیشرفت یکدیگر هستند و تلاش می نمایند تا در مسیر تحقق اهداف و آرزوهای شان به همکاری کنند.
 • قدرتمندی عاطفی: در ارتباط ایمن دلبستگی عاطفی، طرفین احساس قدرتمندی عاطفی می کنند. آنها می توانند به صورت صحیح و مسئولانه با احساسات خود و همدیگر برخورد نمایند و در مواجهه با چالش‌ ها بهتر مقابله کنند.
 • حفظ حدود شخصیتی: در دلبستگی عاطفی ایمن، طرفین به حفظ حدود شخصیتی همدیگر احترام می‌ گذارند. آنها می ‌دانند که هر فرد دارای حقوق، نیازها و مرزهای خود است و این مرزها را احترام می ‌گذارند. داشتن دلبستگی عاطفی ایمن می تواند به رشد و خوشبختی روابط کمک کند و طرفین را به ایجاد رابطه سالم و پایدار تشویق نماید.

همه چیز در مورد دلبستگی عاطفی اجتنابی

دلبستگی عاطفی اجتنابی به معنای الزام ‌آور بودن عدم برقراری رابطه عاطفی است. در این نوع دلبستگی، فرد از برقراری ارتباط عاطفی عمیق با دیگران اجتناب می کند و از نزدیک شدن و احساسات عمیق با دیگران پرهیز می نماید. در زیر برخی از ویژگی ‌های دلبستگی عاطفی اجتنابی را بررسی می کنیم:

 • اتصال ناکافی: در دلبستگی عاطفی اجتنابی، فرد احساس کافی از اتصال و ارتباط عاطفی با دیگران ندارد. آنها به تنهایی و انزوا تمایل دارند و از تجربه احساسی عمیق با دیگران اجتناب می کنند.
 • اجتناب از اعتماد: در دلبستگی عاطفی اجتنابی، فرد از اعتماد به دیگران خودداری می کند. آنها ممکن است ترس از خیانت یا آسیب دیدن احساسی داشته باشند و به همین دلیل از برقراری روابط عمیق با دیگران خودداری می کنند.
 • نگرانی از رفض: در دلبستگی عاطفی اجتنابی، فرد از ترس رد شدن و رفض شدن پیروی می کند. آنها ممکن است از نزدیک شدن و بیان احساسات خود با دیگران خودداری کنند از ترس رد شدن و رفض شدن.
 • تحت تأثیر انزوا: در دلبستگی عاطفی اجتنابی، فرد تمایل دارد به تنهایی و انزوا بیشتر از برقراری رابطه با دیگران. آنها ممکن است در مواجهه با مشکلات احساسی خود، به جای خواستن کمک از دیگران، به تنهایی با آنها مقابله کنند.
 • کنترل احساسات: در دلبستگی عاطفی اجتنابی، فرد تمایل دارد به کنترل احساسات خود و از بیان آنها به دیگران خودداری کند. آنها ممکن است احساسات خود را نادیده بگیرند یا آنها را به صورت مناسب بیان نکنند.

توضیحاتی در خصوص دلبستگی عاطفی اضطرایی

دلبستگی عاطفی اضطرایی به معنای اتکا بیش از حد به دیگران برای تأمین نیاز های عاطفی است. در این نوع دلبستگی، فرد به طور مداوم به دیگران وابسته است و برای تأمین احساس امنیت و خوشبختی خود به آنها نیازمند است. در زیر برخی از ویژگی‌ های دلبستگی عاطفی اضطرایی را بررسی می کنیم:

 • نیاز به تأیید: در دلبستگی عاطفی اضطرایی، فرد به طور مداوم به تأیید و تحسین دیگران نیازمند است. آنها احساس ناامنی می کنند و برای تأکید بر ارزش خود به تأیید دیگران وابسته هستند.
 • نیاز به توجه: در دلبستگی عاطفی اضطرایی، فرد به طور مداوم نیاز به توجه و مراقبت دیگران دارد. آنها ممکن است به دنبال تأکید بر وجودشان و نیازهای شان باشند و بدون توجه دیگران احساس ناامنی کنند.
 • ترس از رها شدن: در دلبستگی عاطفی اضطرایی، فرد از ترس رها شدن و ترک شدن توسط دیگران رنج می‌برد. آنها به طور مداوم به دیگران وابسته هستند و از ترک شدن ترس دارند.
 • نداشتن حدود شخصیتی: در دلبستگی عاطفی اضطرایی، فرد ممکن است حدود شخصیتی خود را نداشته و به طور کامل به دیگران وابسته باشد. آنها می توانند به اندازه‌ ای به دیگران متکی باشند که هویت و خویشتن ‌شناسی خود را از دست داده باشند.
 • نقش تنهایی ضعیف: در دلبستگی عاطفی اضطرایی، فرد دشواری در تجربه تنهایی دارد و احساس ناامنی کند. آنها به طور مداوم به دیگران وابسته هستند و بدون دیگران احساس بی ‌ارزشی می کنند. دلبستگی عاطفی اضطرایی ممکن است به دلیل تجربه ‌های بد در گذشته، احساس ناامنی عاطفی یا کمبود اعتماد به نفس شکل بگیرد. این نوع دلبستگی ممکن است روابط و رشد شخصیتی فرد را تحت تأثیر قرار داده و به وابستگی نا سالم و عدم استقلال منجر شود.

بررسی دلبستگی عاطفی آشفته 

دلبستگی عاطفی آشفته به معنای ترکیبی از دلبستگی عاطفی اجتنابی و دلبستگی عاطفی اضطرایی است. در این نوع دلبستگی، فرد همزمان از برقراری رابطه عمیق با دیگران اجتناب می کند و به آنها وابسته است. این وضعیت منجر به یک الگوی رابطه نا سالم و متقابل با دیگران می شود. در زیر برخی از ویژگی‌ های دلبستگی عاطفی آشفته را بررسی می کنیم:

 • اتصال ناکافی و وابستگی: در دلبستگی عاطفی آشفته، فرد همزمان از برقراری ارتباط عمیق با دیگران اجتناب می کند و به آنها وابسته است. آنها احساس کافی از اتصال ندارند و به دنبال تأیید و توجه دیگران هستند.
 • نیاز به تأیید و توجه: در دلبستگی عاطفی آشفته، فرد به طور مداوم به تأیید و توجه دیگران نیازمند است. آنها به دنبال تأکید بر ارزش خود و توجه دیگران هستند و به همین دلیل از برقراری رابطه عمیق با دیگران اجتناب می کنند.
 • نقش تنهایی ضعیف: در دلبستگی عاطفی آشفته، فرد دشواری در تجربه تنهایی دارد و به دیگران وابسته است. آنها احساس ناامنی نمایند و بدون حضور دیگران احساس بی‌ارزشی می کنند.
 • نداشتن حدود شخصیتی: در دلبستگی عاطفی آشفته، فرد ممکن است حدود شخصیتی خود را نداشته باشد و به دیگران وابسته باشد. آنها به طور کامل به دیگران متکی باشند و هویت و خویشتن ‌شناسی خود را از دست داده باشند.
 • ترس از رها شدن و رد شدن: در دلبستگی عاطفی آشفته، فرد از ترس رها شدن و رد شدن از سوی دیگران رنج می‌ برد. آنها به طور مداوم به دیگران وابسته هستند و از ترک شدن ترس دارند.

نظرات (0)

  نظر خود را اینجا بگذارید

  0