دوره‌ها

آدم و حوا

آدم و حوا

حضوری(خرید بلیط از طریق پشتیبان)
3,500,000 تومان
آفلاین نا موجود
 • 1 جلسه
نشان کردن
موجود شد خبر بده
الگوریتم کائنات

الگوریتم کائنات

6,500,000 تومان
آفلاین موجود
 • 29 جلسه
نشان کردن
خرید مشاهده
معجزه تیپ شناسی

معجزه تیپ شناسی

ورژن 1402
6,700,000 تومان
آنلاین موجود
 • 21 جلسه
نشان کردن
خرید مشاهده
جدیت (راهکار رسیدن به آرامش)

جدیت (راهکار رسیدن به آرامش)

7,500,000 تومان
آفلاین موجود
 • 14 جلسه
نشان کردن
خرید مشاهده
رادیوم روح

رادیوم روح

(روح پاک)
5,000,000 تومان
آفلاین موجود
 • 10 جلسه
نشان کردن
خرید مشاهده
آنتی ماتر هستی

آنتی ماتر هستی

(بخواه،تابه تو داده شود)
5,000,000 تومان
آفلاین موجود
 • 20 جلسه
نشان کردن
خرید مشاهده
آلباتروس ،‌ عشق واقعی

آلباتروس ،‌ عشق واقعی

(عشق ورزی و اعتمادبنفس)
7,300,000 تومان
آفلاین موجود
 • 13 جلسه
نشان کردن
خرید مشاهده
کاهش وزن روان تنی

کاهش وزن روان تنی

(بی وزنی)
5,600,000 تومان
آفلاین موجود
 • 13 جلسه
نشان کردن
خرید مشاهده
گواهینامه زن بودن

گواهینامه زن بودن

5,000,000 تومان
آنلاین موجود
 • 13 جلسه
نشان کردن
خرید مشاهده
معجزه تیپ شناسی

معجزه تیپ شناسی

ورژن 1400
4,500,000 تومان
آنلاین نا موجود
 • 21 جلسه
نشان کردن
موجود شد خبر بده
سایه های درون

سایه های درون

6,000,000 تومان
آفلاین موجود
 • 15 جلسه
نشان کردن
خرید مشاهده
ارتباط موثر و رفتارجرات مندانه

ارتباط موثر و رفتارجرات مندانه

6,000,000 تومان
آفلاین موجود
 • 15 جلسه
نشان کردن
خرید مشاهده
پروتزذهن

پروتزذهن

رایگان 3,000,000 تومان
آفلاین موجود
 • 8 جلسه
نشان کردن
مشاهده
0